Join our first Community Led Housing Wales Network meeting – June 25th, 12PM

Join the Communities Creating Homes team for their first-ever all Wales virtual network to discuss all things community-led housing.

At the session we’ll be reflecting on the current community-led housing movement in Wales as well as looking at what the future holds, post Covid-19. There’ll be a chance to discuss and share learning with other projects and like minded people in your area.

You should attend this event if:

  • You want to know more about community-led housing and the Communities Creating Homes programme
  • You have a project idea but aren’t sure how to make it happen / are looking for other like minded people to make a project happen
  • Are an existing / developing project looking to connect with other projects
  • You are in a position to facilitate more community-led housing e.g. local authority, planner, developer, housing association, town councillor, landowner, investor/funder.

The session will be in English. You will receive the joining instructions by email prior to the event, please check your spam/junk.

Ymunwch a’r tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi ar gyfer eu rhwydwaith digidol Cymru gyntaf i drafod popeth am dai dan arweiniad y gymuned.

Yn ystod y sesiwn byddwn yn myfyrio ar y symudiad tai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru a thrafod beth mae’r dyfodol yn edrych fel ar ôl y bandemig Covid-19. Bydd siawns i drafod a rhannu dysgu gyda phrosiectau a phobl yn eich ardal.

Dylwch ymuno a’r digwyddiad os:

  • Rydych eisiau gwybod mwy am dai dan arweiniad y gymuned a’r rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi
  • Oes gyda chi syniad ar gyfer prosiect ond ddim yn siŵr am y camau nesaf dylwch gymryd / yn edrych am bobl arall i ymuno a’ch prosiect
  • Yn brosiect / grŵp sydd yn bodoli’r eisoes / datblygu ac edrych i gysylltu gydag eraill
  • Rydych mewn safle i hwyluso mwy o dai dan arweiniad y gymuned e.e.. awdurdod lleol, cynlluniwr, datblygwr, tai cymdeithasol, cynghorydd, tirfeddiannwr, buddsoddwr.

Bydd y sesiwn yn Saesneg. Byddwch yn derbyn y cyfarwyddiadau ymuno trwy e-bost cyn y digwyddiad, gwiriwch eich sbam / jync.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: