Rhannwch eich stori am Ganolfan y Dechnoleg Amgen a bywyd yn Nyffryn Dyfi!

Dewch draw i un o’n digwyddiadau hanes llafar ym mis Ionawr. Bydd pob digwyddiad yn cynnwys arddangosfeydd, perfformiad sain a chyfle i recordio eich hanner awr eich hun o hanes gydag un o’n gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi ym maes hanes llafar.

Cysylltwch â allan.shepherd@cat.org.uk 01654 705978 am fwy o fanylion.

Dydd Iau, Ionawr 17eg 4yh–9yh Caffi’r Chwarel, Machynlleth Bydd bwyd a diod ar gael

Dydd Sadwrn, Ionawr 19eg 11yb–3yp Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth Bydd lluniaeth ar gael

Dewch draw unrhyw bryd!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: